Program
 

       • Filmový Aertěk
Cílem je představit dětem zábavně-vzdělávací formou základní specifika tvorby filmu a pomocí odborného vedení je dovést k realizaci jejich vlastního díla, což vede k osvojení filmového jazyka. - Aertěk je zaměřen na neorganizovanou mládež, které se snaží zprostředkovat praktické nahlížení na audiovizuální médium. Filmový tábor během pobytu s dětmi v přírodě, pomocí zábavně-vzdělávacích aktivit, pomáhá dětem rozvíjet tvůrčí činnost a napomáhá jim také v orientaci ve struktuře audiovizuálních médií.

Program
Billboard-animace • lektorský program na téma „co je to film“ • projekce filmů s debatami a úvody • kameramansko-herecká dílna • dílna filmového střihu • fotografická dílna • postprodukce • tvorba filmového plakátu • základní technická průprava • scénáristická dílna (zpracování námětu) • hosté z filmových profesí, ...

- Tyto aktivity vedou až k finální realizaci filmu. Završením Aertěku je premiéra filmů v kině Aero.

- Součástí programu jsou také klasické táborové aktivity v netradičním podání: rozcvičky, noční hra, výlet, táborák, taneční večírek, ...


Jak natáčíme

Každý filmový štáb se skládá ze 6 až 8 dětí, lektora a asistenta. - Děti se shodnou na příběhu, který chtějí natáčet. Následně k němu vytvoří technický scénář, vyberou lokace, domluví se na obsazení rolí a funkcí ve štábu (kdo bude režisér, kameraman, zvukař, klapka, skript, atd.). Dále je třeba vyrobit, nebo jinak sehnat rekvizity. Natáčení trvá na Aertěku 3 dny, omezením je pouze délka filmu, která nesmí přesáhnout 5 minut. Po konci natáčení následují 3 dny na postprodukci (střih, postsynchrony, tvorba plakátů, atp.). Děti a lektoři společně zkouší dělat chytré filmy. Nechceme dělat filmy primárně pro zábavu, ale jako něco, co má smysl a ještě k tomu je to zábavné.


Co natáčíme

1. Hlavní filmy tvořené pod lektorským vedením 6 až 8 členným dětským filmovým štábem.

2. Dětské filmy vytvořené dětmi bez lektorského vedení.

3. Dokumenty, reprezentativní sestřihy z průběhu jednotlivých ročníků.

4. Ostatní, výstupy filmových dílen, videoklipy, vtípky, atp.


       • Animační Aertěk
Animační turnus se zaměřuje na kreativní kombinování filmové a výtvarné tvorby, které klasická animace přirozeně propojuje. Důraz je kladen na hledání odpovídajícího výtvarného výrazu pro zvolené téma a jeho realizaci prostřednictvím různých tradičních i více experimentálních animačních technik.

Program animačního turnusu
pixilovaná úvodní hra; seznámení s jednotlivými animačními technikami; plošková animace, kreslený a loutkový film; experimentální cvičení a materiálová animace; z historie animace; projekce významných filmů a jejich rozbor; loutkářský workshop; výtvarný workshop; fotografický workshop; scénáristický workshop; filmové profese u animovaného filmu; optické hračky a iluze, první pohyblivé obrazy; výtvarné návrhy; animování v týmech; postprodukce; zvuková dílna a ruchy; hosté z oboru filmové animace; dokončení finálního animovaného filmu a slavnostní projekce v kině Aero; tradiční táborové aktivity - lesní kino, výlety, hry, pohyb a pobyt v přírodě.


       • PLUS •

Aertěk PLUS je zaměřen na věkovou skupinu vyplývající z názvu akce - je pro mládež od 13,5 do 16 let. Dobře totiž víme, že už v tomto věku může být film pro spoustu mladých srdcovou záležitostí. Zároveň si uvědomujeme plno specifik, která tento věk provázejí, navíc dohromady s týmovým natáčením amatérských filmů. Proto jsou na tomto turnusu nastavená odpovídající pravidla. Oproti jiným se tohoto turnusu účastní jen 23 dětí, které jsou přijímány na základě osobních informačních pohovorů.


Turnus PLUS si žádá mnohé: odvahu a odhodlání pustit se do vlastní tvorby, nebojácnost přijít s originálním nápadem, troufalost zhostit se role režiséra či herce. - Natočit, sestříhat či ozvučit film. Věkově nejstarší turnus je určen kreativním mladým lidem, kteří už mají s natáčením krátkých filmů alespoň základní zkušenost, ať z předchozích Aertěků, nebo odjinud - a vážně se chtějí v tomto směru zdokonalit.

Naopak se PLUS nehodí pro ty, kteří chtějí odpočívat, zlobit, nechat se bavit jen pasivně, ani pro ty, kteří nemají rádi týmové aktivity. Pro takové děti jsou jistě jiné na relaxaci zaměřené tábory, u nás by byly jen nešťastné a tábor by pro ně neměl smysl.


Inspirací programu založeného na schopnosti pracovat v týmu jsou filmové soutěže založené na natáčení filmů v časových limitech a na volném zpracování konkrétních zadání  (žánr, postava, lokace). Dětí se rozdělí do 5 - 6 členných týmů, ke každému je přidělen supervizor (lektoři / studenti VŠ (film, fotografie, design, architektura, ...)), který skupině slouží jako odborný poradce a konzultant. Výuka probíhá přímo během ostrého natáčení formou porad  a při kontrolních projekcích. Upozorňujeme, že občas bude třeba zabrat a pracovat i v noci, a že pocity únavy k tomu turnusu patří.


Samozřejmostí jsou také některé tradiční aktivity, které k Aertěku patří - pravidelné promítání filmů s úvody a debatami, taneční večírek, táborák a také (nejen) ranní rozcvičky a sporty.


Během závěrečné veřejné projekce v kině Aero rozhodnou diváci o nejlepším PLUS filmu. Vítězný film se stane oficiálním předfilmem velkých distribučních filmů v kině Aero. 

Přihlášení
 

Registrace zájemců
Každý zájemce o Aertěk by si měl nejdříve projít celý tento web (ať ví, do čeho jde). Teprve potom, je dobré kontaktovat pořadatele a registrovat se.

Pokud máte skutečně zájem o Žádost o přihlášku, napište na e-mail prihlasky@aeroskola..cz
Uveďte:

1. O který turnus máte zájem (filmový / animační)

3. Jméno a věk dítěte..
4. Kontakt (telefon a e-mail) na zákonného zástupce dítěte.

Žádost o přihlášku
Po registraci vám v březnu aktuálního ročníku pořadatel zašle Žádost o přihlášku na filmový tábor, jejíž včasné vyplnění (7 dnů po obdržení), je základním předpokladem k získání samotné přihlášky a účasti na Aertěku.

První část žádosti obsahuje především požadavek na vyplnění základních osobních dat dítěte + rodičů a prohlášení o zdravotní způsobilosti.
Druhá část je určena pro přihlašované dítě. Vyžadujeme krátký dopis na téma „proč chci jet na filmový tábor“, zodpovězení jednoduchých anketních otázek a ukázku literární tvorby dítěte (povídka / námět na filmový scénář).

Přihláška / platba
Přihláška, která je zároveň smlouvou, obsahuje smluvní ujednání o účasti na filmovém táboře a je zároveň potvrzením o úhradě účastnického poplatku.

Po vámi v termínu odeslané a kompletně vyplněné Žádosti, vás budeme nejpozději do 7 dnů kontaktovat a zašleme finální přihlášku, případně budeme požadovat doplnění Žádosti (další doplnění příloh ukázek tvorby dítěte).

Potom, co obdržíte přihlášku, máte 10 dnů na její odeslání / vyplnění a platbu (při nedodržení termínu, je vaše žádost i přihláška stornována).

V poslední fázi přihlašovaní obdržíte potvrzení o účasti na táboře (těšíte se na léto a my se těšíme na vás).

Odjezd
Informace týkající se odjezdu, doplňující informace a seznam vybavení dítěte (jedná se o seznam věcí, které si děti berou na jiné běžné tábory) obdržíte měsíc před odjezdem.

Co rozhoduje o účasti na Aertěku?
Zásadní je dodržování 10-ti denních termínů pro vyplnění a odeslání Žádosti a následně přihlášky a pečlivé vyplnění obou dokumentů (včetně doplnění příloh).


Na každý Aertěk přijímáme přibližně polovinu dětí, které se již věkově stejného turnusu účastnily v minulých letech, zbytek dětí jede na Aertěk poprvé. Dbáme také na poměrnou vyváženost počtu chlapců a dívek.

Místo konání
 

Chata Kynast
http://www.kynast.cz/

Ubytování
11 pokojů s celkovou kapacitou 38 lůžek (6 čtyřlůžkových, 1 dvojlůžkový, 4 třílůžkové). Nové společné sociální zařízení, jídelna, učebna, velký sál, volná plocha pro pohybové aktivity, ohniště.

Stravování
Stravování (4x děnně) zajišťují naši osvědčení táboroví kuchaři. Strava je vždy čerstvá, pestrá a z kvalitních surovin. Dobré jídlo je jednou z priorit filmového tábora.

Zdraví a bezpečnost
Neustálá přítomnost týmu technického dozoru, zkušeného zdravotníka a jeho školených pomocníků je samozřejmostí.

Hosté minulých ročníků
Jak TO začalo
 

Jako děti jsme organizované prázdniny zrovna nemuseli. Z těch dvou slov „letní tábor“ se nám dělala vyrážka, a pokud už se nám z tohoto většinou odkladiště dětí nepovedlo vykroutit, museli jsme noční a jiné hloupé hlídky, černé puntíky, „hlavase“ a „oddíláky“ a další urputné radosti nakonec přetrpět.
Jako dospělí jsme začali vymýšlet náš Aertěk. Ne tábor, ale velkou letní filmovou jízdu, na kterou se každý bude těšit. Akci se vším, co nás baví nejvíc a bez čeho svět nemá smysl: kino, natáčení, příroda a volnost.
Zjistili jsme, že dělat dobrý Aertěk není jen tak a že na jeho zvládnutí musíme ještě pořádně zapracovat. Po letech si ale už bez přehánění můžeme říct, že se nám to povedlo, “jsme dobří“, říkáme suverénně …přestože aero-punk bude k Aertěku patřit vždy (bez toho by to nebylo ono).

Termíny pro rok 2022


filmový mladší - zbývají volná místa!
04/07 až 15/07
15/07 - projekce v kině Aero


animační mladší
17/07 až 28/07
28/07 - projekce v kině Aero


filmový PLUS
30/07 až 10/08
10/08 - projekce v kině Aero


animační starší
12/08 až 23/08
23/08 - projekce v kině Aero


Místo konání: Chata Kynast, Pod kynastem 114, Jablonec nad Nisou  466 02

O zápis do seznamu předběžných zájemců žádejte e-mailem                                      (prihlasky@aeroskola.cz). Zahájení přihlašování dětí od 21. února 2022.